KOSTEUSKARTOITUS JA KUIVAUS

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus suositellaan tehtäväksi esim. märkätiloihin ennen kaupantekoa, vesivahingon jälkeen tai aistinvaraisesti havaittaessa rakenteessa normaalista poikkeavaa kasvustoa, vaurioita tai hajuhaittoja.

Kosteuskartoitus suoritetaan pintakosteudenosoitinta käyttäen, jolla havaitaan rakenteessa normaalista poikkeavat kohdat. Lisäksi pinnat tarkastetaan haju- ja näköhavainnoimalla. Tarvittaessa rakenteeseen voidaan porata eristetilaan max. 2 kpl mittareikiä 8mm terällä tai avata rakennetta enemmän asiakkaan luvalla rasiaterällä. Puurakenteet voidaan mitata erillisellä piikkimittarilla, jolloin rakenteeseen jää 2kpl pieniä noin 1-2mm kokoisia reikiä.

Tiili-, betoni-, harkko tms. kiviainesrakenteen kosteusmittaus poratusta reiästä ei kuulu kosteuskartoituksen sisältöön. Kiviainesrakenteiden kosteusmittaukset voidaan suorittaa erillistoimeksiantona.

Kosteuskartoituksesta laaditaan tilaajalle kirjallinen raportti, jossa esitetään havaitut vauriot, riskit ja riskirakenteet, puutteet ja korjaustarpeet sekä toimenpide-ehdotukset havaittujen epäkohtien selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Raporttiin lisätään kohteesta otettuja valokuvia.

Kosteuskartoitusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly korjauskustannusarviota. Halutessanne kuitenkin voimme tehdä teille laskelman erillistoimeksiantona tai tarjouksen havaittujen epäkohtien korjaamisesta.

Kosteuskartoitusraporttia ei voi käyttää rakennuksen tai huoneiston kunnonarvioimisen välineenä tai arvonmäärityksessä. Kosteuskartoitusraportti ei myöskään poissulje piileviä vaurioita, joita ei havainnoida kartoituksen yhteydessä.

KOSTEUSKARTOITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Tilaajan tulee varata seuraavat asiakirjat valmiiksi tarkastajan käyttöön kartoituksen ajaksi: rakennepiirustukset, leikkauskuvat, pohjapiirustukset, tiedot tiloissa tehdyistä remonteista, raportit mahdollisista aikaisemmista kosteus- tai kuntokartoituksista sekä käyttäjien tiedot mahdollisista havaituista vaurioista, puutteista tai epäilyksistä.

Tilaajan tulee järjestää pääsy kohteeseen yhdellä käyntikerralla ja varata aikaa käyntiä varten 0,5 – 2h. Lisäksi kartoitettavat tilat tulee tyhjentää ylimääräisestä tavarasta kartoitusta ennen. Mikäli kartoitettavassa tilassa on esteitä tai tiloihin ei päästä, ei kartoitusta suoriteta näiltä osin.

Suihku- ja saunatiloja tai muita mitattavia tiloja ei saa kastella / käyttää 1-3 vuorokautta ennen mittausta.

Kuivaukset

Purkutöiden jälkeen kartoitamme kohteessa purkualueen riittävän laajuuden tarkastuksen ja kuivaustarpeen pintakosteudenosoitinta tai puupiikkimittaria käyttäen.

Mikäli kohteessa ei tarvita kuivausta, veloitamme mittakäynnin erikseen tuntiperusteisesti ja km veloituksen kohteessa käynnistä.

Tarvittaessa voimme tehdä erillisveloituksella kiviainesrakenteisiin porareikien porauksen ja mittauksen.

Kuivaus sisältää kuivauksen asennuksen, laitevuokrat, loppumittauksen ja kirjallisen raportin kuivauksesta sekä kuivauksen aiheuttaman sähkönkulutustiedon.

Kuivaus suoritetaan kiinteällä neliöhinnoittelulla, jolloin tilaajalle ei tule kuivauksesta ennalta määrittelemättömiä kuluja.